เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายแก๊สก๊าซธรรมชาติ วันที่ จดทะเบียน 242360 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

41/6 หมู่ที่ 8 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.แผ่นดินความดี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน