เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ไส้กรองน้ำ ไส้กรองอากาศเครื่องกรองน้ำ เครื่องกรองอากาศและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้อวควบคุมความสะอาด วันที่ จดทะเบียน 242358 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

88/146 หมู่บ้าน เดอะแพล้นท์ เพรสทิจ หมู่ที่ 5 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.เอ็นพีเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน