เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

80/36 หมู่ที่ 3 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บจ.ที.เอส.อาร์. ไมโครไพล์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน