เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจกรรมของตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง วันที่ จดทะเบียน 242354 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

259/27 หมู่ที่ 6 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.วิวโฮมพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน