เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรร วันที่ จดทะเบียน 242352 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

77/284 หมู่ที่ 4 ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.เอส.ที. แอนด์ พาร์ทเนอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน