เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ จดทะเบียน 242352 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

166/55 หมู่ที่ 3 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.โซแฟ็ต-เทค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน