เกี่ยวกับบริษัท

ลงทุนเข้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการใดๆเข้าร่วมในกิจการ/ร่วมค้ากับบุคคลอื่นหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมกิจการ/ร่วมค้าด้วย วันที่ จดทะเบียน 242351 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

129/171 หมู่ที่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.ไอบิส เฮลท์แคร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน