เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับส่งเอกสาร/สิ่งของ วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

801/14 หมู่ที่ 2 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.มูมู่ ฟู๊ด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน