เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนายหน้าตัวแทน นำเข้าส่งออก เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ฟิตเนส อุปกรณ์กีฬา และอะไหล่ต่างๆ วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

311/43 หมู่ที่ 6 ต.โสนลอย อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.มายาเมย์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน