เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ขนส่งสินค้า โลจิสติกส์ ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

33/598 หมู่ที่ 8 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.ชาร์ป เชฟ โลจิสติกส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน