เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทางด้านกฏหมาย เป็นตัวแทน เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำ รับทำบัญชี ดูแลด้านบัญชีหรือเอกสารต่างๆ วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

71/10 หมู่ที่ 1 ต.บางขนุน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

บจ.ทนายและบัญชี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน