เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

281/161 ถนนกรุงเทพฯ-นนทบุรี ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.พีแอนด์แอล แอสเสท แมเนจเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน