เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการติดตั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

98/118 หมู่ที่ 4 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.เอ็นที เทคโนโลยี 1992 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน