เกี่ยวกับบริษัท

คลินิกแพทย์ทางเลือก คลินิกเวชกรรม คลินิกโรคทั่วไป วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

306/729 หมู่ที่ 3 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

บจ.รีจูวี คลินิก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน