เกี่ยวกับบริษัท

ตัวแทน นายหน้า สินค้าและบริการต่างๆ นำเข้า ส่งออก จำหน่าย อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ สินค้าอุปโภคบริโภค วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

164/696 หมู่ที่ 1 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.กอบการดี 2645 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน