เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการลงทุนเข้าหุ้นในกิจการค้าใดๆ ไม่ว่าโดยวิธีใด ซึ่งมีวัตถุปรัสงค์และกิจการที่คล้ายคลึงกัน วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

89/251 หมู่ที่ 3 ต.ไทรม้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.แอลเอ็มเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน