เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายต้นไม้ชนิดต่างๆ และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 500000 บาท

ที่อยู่

24/3 หมู่ที่ 2 ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บจ.9 พรรณไม้ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน