เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

129/763 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.หน่อนิภา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน