เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ซื้อมาขาย ผลิต และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์กระดาษ วันที่ จดทะเบียน 242341 ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท

ที่อยู่

8/88 หมู่ที่ 6 ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บจ.ปัญจพล อุตสาหกรรมกล่องกระดาษ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน