เกี่ยวกับบริษัท

ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายใน ประเทศและระหว่างประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

77 หมู่ที่ 4 ต.พิมลราช อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.พีซีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน