เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการคลินิกเวชกรรม วันที่ จดทะเบียน 242340 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

54/41 หมู่ที่ 6 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี 11140

บจ.สกายเมด คลินิก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน