เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า ส่งออก เพื่อการขายสินค้าระหว่างประเทศและจัดจำหน่ายสินค้าในประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

69 ห้องเลขที่ 3 หมู่ที่ 7 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110

บจ.เอเอ็นอาร์โร (ไทยแลนด์) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน