เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการร้านขายปลีกเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ วันที่ จดทะเบียน 242339 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

105/228 หมู่ที่ 4 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

บจ.บุญถึง เฟรชฟู้ด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน