เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท

ที่อยู่

38/1 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.เอส เอ็ม เอ็น 2020 โลจิสติกส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน