เกี่ยวกับบริษัท

การเช่าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่เป็น ของตนเองหรือเช่าจากผู้อื่นเพื่อเป็นที่พักอาศัย วันที่ จดทะเบียน 242369 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

53/19 หมู่ที่ 10 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.สินสรวง 539 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน