เกี่ยวกับบริษัท

ค้าปลีกค้าส่งเสื้อผ้าสำเร็จรูป วันที่ จดทะเบียน 242368 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

373/177 หมู่ที่ 2 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.ธาดารา ดีไซน์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน