เกี่ยวกับบริษัท

ประกิจการกลึง มิลลิ่ง ซีเอ็นซี (CNC) กัด เจาะ เจียรไน งานเชื่อม วันที่ จดทะเบียน 242367 ทุนจดทะเบียน 3000000 บาท

ที่อยู่

333/6 หมู่ที่ 3 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.เอ.เอ็ม.พี อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน