เกี่ยวกับบริษัท

การขายส่งผลิตภัณฑ์อาหารอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น วันที่ จดทะเบียน 242362 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

800/11 หมู่ที่ 3 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บจ.3 เอส ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน