เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ เพื่อการศึกษา จัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ทางวิชาการ ฝึกฝนทักษะความสามารถ วันที่ จดทะเบียน 242361 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

234/513 หมู่บ้าน นันทวัน ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.พรีเมม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน