เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งสินค้าทุกชนิด วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

33/176 หมู่ที่ 5 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.พี.เอ็น.เค. ทรานสปอร์ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน