เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง การให้บริการอื่นที่เกี่ยวเน วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

333/15 หมู่ที่ 9 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.คณภัค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน