เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาต่อเติมบ้านอาคารติดตั้งหลังคาและโครงสร้างหลังคา วันที่ จดทะเบียน 242359 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

100/885 หมู่ที่ 10 ถนนศรีนครินทร์ ต.บางเมือง อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.พี.เอ.ที.ซัพพลาย แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน