เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำนา มำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกสวนป่า การประมง วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

41/1 หมู่ที่ 2 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.จอมทัพฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน