เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายนำเข้าส่งออกเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์เครื่องจักร วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

51/293 หมู่ที่ 7 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บจ.แอทต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน