เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ การทำไม้ ปลูกสวนป่า การประมง วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

99 หมู่ที่ 6 ต.ศีรษะจรเข้ใหญ่ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บจ.เอี่ยมสะอาดฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน