เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการขนส่งและขนถ่าย รวมถึงให้บริการระหว่างขนส่งและบริการขนส่งแบบด้วนพิเศษ วันที่ จดทะเบียน 242355 ทุนจดทะเบียน 4000000 บาท

ที่อยู่

29/10 หมู่ที่ 7 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.เบสท์เอ็กซ์เพรสบางพลี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน