เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้าเเละส่งออก ผลิต จัดซื้อบรรจุภัณฑ์เเละอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บรักษาทรัพย์สิน วันที่ จดทะเบียน 242353 ทุนจดทะเบียน 2000000 บาท

ที่อยู่

999/87 หมู่ที่ 20 ซอยบุญมีทรัพย์ 4 ถนนบางพลี-ตำหรุ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.ซีเอช อิลิแกนซี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน