เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อมา ขายไป อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอทีและสินค้าทั่วไปให้แก่บุคคล คระบุุคคล นิติบุุคล ส่วนราชการ วันที่ จดทะเบียน 242353 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

189/334 หมู่ที่ 2 ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บจ.เอ็นซีเอ็น เทค จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน