เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับจ้างกลึงโลหะรับจ้างปั๊มเหล็กและขายเหล็ก วันที่ จดทะเบียน 242353 ทุนจดทะเบียน 4500000 บาท

ที่อยู่

586/125,586/127 หมู่บ้าน ซิตี้วิลเลจ ถนนสุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บจ.ส.สามารถรุ่งเรือง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน