เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก เครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ จดทะเบียน 242352 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

122/54 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.รีชลี่ โฮดิ้งส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน