เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย นำเข้าและส่งออก ได้แก่ ผงปรุงรส ผงข้าวกล้องงอก วันที่ จดทะเบียน 242351 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

11/160 หมู่ที่ 14 ถนนกิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.ไบโอ อินเตอร์เทรด จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน