เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการศึกษาด้านกีฬาและนันทนาการ วันที่ จดทะเบียน 242348 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

199 หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.กอล์ฟ สเปซ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน