เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการ ออกแบบ ติดตั้ง วางระบบ ตรวจสอบ ปรับปรุงสายการผลิต ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

18/24 หมู่ที่ 14 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.ที ซี บี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน