เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ให้บริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำความเย็น วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

84/10 หมู่ที่ 5 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290

บจ.ตะวัน เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน