เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่าย นำเข้า ส่งออก สินค้าอุปโภคบริโภคทุกชนิดทุกประเภท วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

849/22 หมู่ที่ 6 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บจ.ยูไนเต็ด ไทย เอ็กซ์พอร์ต กรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน