เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ การทำไม้ ปลูกสวนป่า การประมง วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

7 หมู่ที่ 8 ต.ศีรษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

บจ.อยู่สุขสบายฟาร์ม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน