เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ผลิต จัดหา เครื่องใช้ ครอบครอง ถือกรรมสิทธิ์ จำหน่าย นำเข้า ส่งออก ผลิตภัณ์ยา ยาสัตว์ ยารักษาโรค อาหารสัตว์ เภสัชภัณฑ์ เครื่องมือเเพทย์ เครื่องมืออเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

527 หมู่ที่ 4 ซอยสุขุมวิท 115 ถนนสุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270

บจ.เวทเอลลิแกนซ์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน