เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้า อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานที่ทำการ ถนน สะพาน เขื่อน อุโมง วันที่ จดทะเบียน 242347 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

56/15 หมู่ที่ 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

บจ.เอ็นทีมั่นคง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน