เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต เครื่องจักรต่างๆ เครื่องมือ ชิ้นส่วนโลหะและอโลหะ ปุ๋ยเคมีและชีวะภาพ วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 5000000 บาท

ที่อยู่

88/9 หมู่ที่ 10 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.เอสพี แกรนด์ พาวเวอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน