เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าทุกชนิด โดยเข้าเป็นรถร่วมให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกประเภท วันที่ จดทะเบียน 242346 ทุนจดทะเบียน 1000000 บาท

ที่อยู่

2/1 หมู่ที่ 4 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

บจ.เพชรอุทัย 2020 ทรานสปอร์ต จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน